Reglement

  • Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan.
  • Een team kan alleen meedoen met een geldige stempelkaart.
  • Bij het ophalen van de stempelkaart moeten alle namen van de teamleden door worden gegeven.
  • Elk team moet aan minimaal 3 rondes op 2 verschillende locaties hebben meegedaan om te kunnen winnen.
  • Als een team aan meer dan 3 rondes heeft meegedaan, tellen de laagste rondescores niet mee.
  • Het gebruik van telefoons en/of computers is ten strengste verboden.
  • Alleen teams die hun (volle) stempelkaart vóór 23.40 uur bij het finishpunt nleveren, maken kans op de overwinning.
  • In elke ronde op elke locatie is exact hetzelfde aantal punten te verdienen.
  • Het team dat een ronde wint krijgt 10 bonuspunten. Zijn er meerdere winnaars per ronde, dan worden de bonuspunten verdeeld. Het loont dus de moeite op zoek te gaan naar de rustigste locaties!